Online dating bosna i hercegovina best compare dating site uk

Rated 4.36/5 based on 646 customer reviews

Osim toga, Bosna i Hercegovina je članica i pridruženi član mnogih međunarodnih organizacija: Vijeća Europe od travnja 2002. godine, kada je potpisala Akcijski plan za članstvo na samitu u Tallinnu.

online dating bosna i hercegovina-4

Our singles community is massive, and you're only a couple of clicks away from finding a date.

Među najznačajnije lokalitete iz metalnog doba ubrajaju se Donja Dolina i prostor Ošanića (gdje se prije nalazio grad Daorson).

Po svom uređenju je složena federalna država s elementima konfederacije; čine je dva entiteta – Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska te Brčko distrikt. Podrobniji članak o temi: Povijest Bosne i Hercegovine Ostaci iz starijeg kamenog doba u Bi H su pronađeni u Varvari (strugalice, šiljci, oruđe, oružje) i u špilji u Badnju (gravura koja prikazuje napadnutog konja), a iz mlađeg kamenog doba u Zelenoj pećini, Ravlića pećini, Lisičićima i Butmiru gdje su nađene zemunice, ostatci kostura, glinene figure itd.

Svi su bosanski vladari bili katolici (dinastija Kotromanić), dok su neki najutjecajniji feudalci, kao Hrvoje Vukčić Hrvatinić i Stjepan Vukčić Kosača bili krstjani. pretposljednja bosanska kraljica Katarina Kosača-Kotromanić umrla je u Rimu.

Prvi kralj je bio Tvrtko I., a posljednji Stjepan Tomašević. godine, kada ju, bar njezin veći dio, osvajaju Turci. Kraljevina Bosna je bila katolička i zapadno orijentirana kraljevina.

Leave a Reply